USTANOVA KULTURE "VUK KARADŽIĆ" - REPERTOAR1/1
PLASTIKA

 

Autor: STEVAN KOPRIVICA
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 25.12.2014 u 20:00h
800,00  
BRAK U STVARI LJUBAV

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 23.01.2015 u 20:00h
500,00 ->  350,00  
PLASTIKA

 

Autor: STEVAN KOPRIVICA
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 29.01.2015 u 19:30h
800,00  
PEVAJ BRATE, DRUGI DEO

 

Autor: STEVAN KOPRIVICA
Vrsta predstave.: KOMEDIJA
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA ALEKSANDAR POPOVIĆ
Vreme izvođenja: 31.01.2015 u 20:00h
800,00  
 
 1/1