USTANOVA KULTURE "VUK KARADŽIĆ" - REPERTOAR1/1
DOBRODOŠLI U KABARE

 

Autor: RADE MARJANOVIĆ
Vrsta predstave.: KABARE RADETA MARJANOVIĆA
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 31.03.2015 u 20:00h
700,00 ->  600,00  
STAND UP SHOW- MARIANE ARANĐELOVIĆ I IVANA TOMIĆA

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 04.04.2015 u 20:00h
600,00 ->  550,00  
PLASTIKA

 

Autor: STEVAN KOPRIVICA
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA ALEKSANDAR POPOVIĆ
Vreme izvođenja: 08.04.2015 u 20:00h
800,00  
BRAČNI PREVRTLJIVCI

 

Autor:
Vrsta predstave.: KOMEDIJA
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 17.04.2015 u 20:00h
500,00 ->  400,00  
DAR

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 21.04.2015 u 20:00h
500,00 ->  400,00  
PEVAJ BRATE, DRUGI DEO

 

Autor: STEVAN KOPRIVICA
Vrsta predstave.: KOMEDIJA
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA ALEKSANDAR POPOVIĆ
Vreme izvođenja: 21.04.2015 u 20:00h
800,00  
BRAK U STVARI LJUBAV

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 24.04.2015 u 20:00h
500,00 ->  400,00  
DOBRODOŠLI U KABARE

 

Autor: RADE MARJANOVIĆ
Vrsta predstave.: KABARE RADETA MARJANOVIĆA
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 28.04.2015 u 20:00h
700,00 ->  600,00  
BRAČNI KABARE

 

Autor: RADE VUKOTIĆ
Vrsta predstave.: KOMEDIJA
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 29.04.2015 u 20:00h
800,00 ->  650,00  
 
 1/1