USTANOVA KULTURE "VUK KARADŽIĆ" - REPERTOAR1/1
BRAČNI KABARE

 

Autor: RADE VUKOTIĆ
Vrsta predstave.: KOMEDIJA
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA ALEKSANDAR POPOVIĆ
Vreme izvođenja: 28.11.2014 u 20:00h
800,00 ->  550,00  
PLASTIKA

 

Autor: STEVAN KOPRIVICA
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 28.11.2014 u 20:00h
800,00  
BRAK U STVARI LJUBAV

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 30.11.2014 u 20:00h
500,00 ->  350,00  
BLITVA I KROMPIR

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 05.12.2014 u 20:00h
800,00 ->  600,00  
PEVAJ BRATE, DRUGI DEO

 

Autor: STEVAN KOPRIVICA
Vrsta predstave.: KOMEDIJA
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA ALEKSANDAR POPOVIĆ
Vreme izvođenja: 10.12.2014 u 19:30h
800,00  
PLASTIKA

 

Autor: STEVAN KOPRIVICA
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA ALEKSANDAR POPOVIĆ
Vreme izvođenja: 17.12.2014 u 20:00h
800,00  
MENJAMO ŽENE

 

Autor:
Vrsta predstave.: KOMEDIJA
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA KULT
Vreme izvođenja: 18.12.2014 u 20:00h
800,00 ->  600,00  
BRAČNI PREVRTLJIVCI

 

Autor:
Vrsta predstave.: KOMEDIJA
Mesto izvođenja: UK "VUK KARADŽIĆ" - SCENA ALEKSANDAR POPOVIĆ
Vreme izvođenja: 21.12.2014 u 20:00h
800,00 ->  600,00  
 
 1/1